تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه ویندوز سنتر
فروشگاه ویندوز سنتر
ساری - خیابان فرهنگ - مرکز کامپیوتر تقوی - واحد 68
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
011-333-100-54

ساعات بازگشایی
9:30 صبح تا 1.30 بعد از ظهر
4:30 بعد از ظهر تا 9:00 شب

توضیحات
مرکز فروش سرویس و کالاهای دیجیتال ویندوزی
فرم تماس
کد امنیتی